1. všechny platby jsou dobrovolné
2. platby nejsou vratné
3. peníze zpět nejsou nijak možné vymáhat
4. všechna práva si nárokuje ©Craftify.eu